Zakres usług

serrvice
Sygnalizacja świetlna

Opracowywanie i projektowanie programów sygnalizacji świetlnej

serrvice
Organizacja ruchu

Projekty organizacji ruchu. Docelowa i zastępcza organizacja ruchu.

serrvice
Symulacje ruchu drogowego

Symulacje ruchu drogowego i programów sygnalizacji świetlnej.

 

Przykładowe projekty

Symulacja ruchu 3D
Więcej
Program sygnalizacji – modyfikacja
Więcej
Symulacje ruchu wahadłowego
Więcej
Symulacja ruchu 2D
Więcej
see all

Oferta

Opracowujemy projekty programów pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w miastach jak i poza obszarami zabudowanymi. Zajmujemy się sporządzaniem programów sygnalizacji świetlnej na odosobnionych skrzyżowaniach jak również na skrzyżowaniach na ciągach skoordynowanych. Sporządzane projekty sygnalizacji świetlnej – w zależności od wymagań zarządcy ruchu mogą być akomodowane, adaptacyjne, acykliczne, stałoczasowe. Przygotowujemy także programy dla sygnalizacji wahadłowej, które […]
Wykonujemy modyfikacje istniejących programów sygnalizacji świetlnych związanych np. z zastępczą organizacją ruchu czy zmianą układu skrzyżowania. W przypadku budowy nowego wlotu czy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów niezbędna jest korekta istniejącego programu – co związane jest ze zmianą np czasów międzyzielonych i wydłużonymi drogami ewakuacji. Niejednokrotnie zdarza się również, że istniejący program został zatwierdzony kilka […]
Sygnalizacja wahadłowa jest elementem zastępczej (czasowej) organizacji ruchu, która stosowana jest w przypadku zamknięcia jednego z pasów ruchu na drodze jednojezdniowej. Najczęściej sygnalizację wahadłową stosuje się na drogach o dużym natężeniu ruchu, by umożliwić wszystkim kierowcom bezpieczne ominięcie utrudnień. Sygnalizacja wahadłowa, najczęściej kojarzona jest z długim czasem oczekiwania na sygnał zielony i kolejkami pojazdów (więcej […]
Zajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Sporządzamy również projekty organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. Sporządzamy projekty organizacji ruchu na ulicach w miastach jak i dla dróg krajowych, wojewódzkich, […]
Inwentaryzacja oznakowania jest nieodłącznym elementem podczas projektowania organizacji ruchu – zarówno docelowej jak i zastępczej. Dotychczasowa, zatwierdzona organizacja ruchu stanowi materiał wyjściowy do projektowania nowego oznakowania. Dobrze zinwentaryzowane, istniejące oznakowanie pionowe jak i poziome stanowi podstawę do sporządzania nowych projektów. Wykonujemy inwentaryzację oznakowania pionowego na terenie województw: Dolnośląskie, Opolskie, Lubuskie, jednakże na życzenie klienta przeprowadzamy […]
Mikrosymulacja ruchu drogowego pozwala sprawdzić wpływ projektowanej inwestycji lub wpływ zmian w programach sygnalizacji świetlnej na układ drogowy. Dzięki odwzorowaniu zachowań kierowców i wykorzystaniu numerycznych modeli ruchu możliwe jest określenie przewidywanych długości kolejek czy strat czasu na danym skrzyżowaniu. Mikrosymulacje ruchu pozwalają przewidywać przyszłe warunki ruchu, z możliwością ich przedstawienia w sposób przystępny – wyniki […]
Symulacje ruchu drogowego pozwalają na sprawdzenie jaki wpływ na układ drogowy będzie miał ruch np. generowany z projektowanego biurowca czy nowo budowanej drogi. Obok możliwości jakie daje mikrosymulaja ruchu w 2d, istnieje możliwość przedstawienia przeprowadzonych symulacji w jeszcze bardziej przystępnej formie. Oprócz wyników symulacji w postaci np. długości kolejek czy starty czasu, czytelnych głównie dla […]
Symulacje ruchu drogowego wykonywane są przy pomocy profesjonalnego oprogramowania – Vissim – niemieckiego producnta – firmy PTV. Vissim jest oprogramowaniem, które zyskało uznanie na całym świecie, zarówno w USA jak i w Europie. Jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie symulacji ruchu. Oprogramowanie umożliwia symulacje ruchu zarówno w 2D jak i w 3D. Vissim Vissim daje możliwość […]
W ostatnich latach w Polsce nastąpił rozwój ITS, zwłaszcza w większych miastach, a na pierwszy plan wysunęły się potrzeby priorytetowania transportu zbiorowego. Ośrodki takie jak m.in Wrocław, Gdańsk czy Poznań zainwestowały w rozwój inteligentnego sterowania sygnalizacją. Sygnalizacja świetlna Wraz z rozwojem ITS zaczęły powstawać skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną, które oprócz uprzywilejowania transportu publicznego, dynamicznie […]