Kompleksowe rozwiązania z zakresu Inżynierii ruchu. Projekty organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej i symulacji ruchu.

Projekty organizacji ruchuProgramy sygnalizacji świetlnejSymulacje ruchu drogowegoOznakowanie parkingów


Zakres usług

Stała organizacja ruchu

Opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego

Sygnalizacja świetlna

Programy pracy sygnalizacji świetlnej – programy lokalne i systemowe

Czasowa organizacja ruchu

Projekty organizacji ruchu na czas budowy i remontów.

Oznakowanie parkingów

Projekty oznakowania i organizacji ruchu na parkingach

Symulacje ruchu

Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz z sygnalizacją świetlną

Strefa ruchu

Projekty organizacji ruchu stref ruchu i dróg wewnętrznych

Inwentaryzacja oznakowania

Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego jak i poziomego

Oznakowanie dojazdu

Projekty organizacji ruchu dla znaków wskazujących dojazd do zakładu czy fabryki

i więcej...

Programy pracy sygnalizacji wahadłowej dla zwężonych odcinków dróg wraz z projektami organizacji ruchu.

Pomiary ruchu drogowego na potrzeby projektów organizacji ruchu i programów sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo z zakresu inżynierii ruchu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)


Obszar działalności: Wrocław i woj. dolnośląskie

Posiadamy doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi i świadczeniu usług na terenie UE


Inżynieria ruchu

Projekty organizacj ruchu

Projekty stałej organizacji ruchu, projekty czasowej organizacji ruchu. Projekty na czas prowadzenia obrót drogowych, projekty organizacji ruchu na czas budowy. Prowadzenie i wyznaczanie objazdów.

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach w miastach jak i poza terenem zabudowanym. Sygnalizacja akomodacyjna, stałoczasowa i wahadłowa.

Symulacje ruchu drogowego

Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz z sygnalizacją świetlną. Symulacja ruchu komunikacji zbiorowej – autobusów, tramwajów. Symulacje i wizualizacje działania programów sygnalizacji świetlnej 2d i 3d.

Oznakowanie parkingów i dróg wewnętrznych

Projekty oznakowania dla parkingów podziemnych, naziemnych wewnętrznych, terenów wspólnot mieszkaniowych i stref ruchu.