Kompleksowe rozwiązania z zakresu Inżynierii ruchu. Sporządzanie i uzgadnianie projektów organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej i symulacji ruchu.

Inżynieria ruchu: organizacja ruchu drogowegoprogramy sygnalizacji świetlnejsymulacje ruchu drogowego .


Zakres usług

Stała organizacja ruchu

Opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego

Sygnalizacja świetlna

Programy pracy sygnalizacji świetlnej – programy lokalne i systemowe

Czasowa organizacja ruchu

Projekty organizacji ruchu na czas budowy i remontów.

Oznakowanie parkingów

Projekty oznakowania i organizacji ruchu na parkingach

Symulacje ruchu

Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz z sygnalizacją świetlną

Strefa ruchu

Projekty organizacji ruchu stref ruchu i dróg wewnętrznych

Inwentaryzacja oznakowania

Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego jak i poziomego

Oznakowanie dojazdu

Projekty organizacji ruchu dla znaków wskazujących dojazd do zakładu czy fabryki

i więcej...

Programy pracy sygnalizacji wahadłowej dla zwężonych odcinków dróg wraz z projektami organizacji ruchu.

Pomiary ruchu drogowego na potrzeby projektów organizacji ruchu i programów sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo z zakresu inżynierii ruchu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)


Świadczymy usługi projektowe na terenie całego kraju

Posiadamy doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi i świadczeniu usług na terenie UE


Inżynieria ruchu

Organizacja ruchu

Projekty stałej organizacji ruchu, projekty czasowej organizacji ruchu. Projekty na czas prowadzenia obrót drogowych, projekty organizacji ruchu na czas budowy. Prowadzenie i wyznaczanie objazdów.

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach w miastach jak i poza terenem zabudowanym. Sygnalizacja akomodacyjna, stałoczasowa i wahadłowa.

Symulacje ruchu drogowego

Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz z sygnalizacją świetlną. Symulacja ruchu komunikacji zbiorowej – autobusów, tramwajów. Symulacje i wizualizacje działania programów sygnalizacji świetlnej 2d i 3d.