Polityka przetwarzania danych

W związku z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przedstawione zostają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1. Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna w celu nawiązania kontaktu i współpracy za pośrednictwem serwisu internetowego.

2. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego będą przetwarzane z poszanowaniem zasad wynikających z ww. rozporządzenia.

3. Administratorem przekazanych danych osobowych jest właściciel serwisu: Wojciech Mazurek, prowadzący działalność pod firmą OneRoad Wojciech Mazurek, ul. Pułaskiego 47/14, 50-445 Wrocław, tel: 608330919 kontakt@oneroad.pl

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b

6. Dane osobowe przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji współpracy handlowej i związanych z nią terminów przedawnienia.

7. Każda osoba, która przekaże dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego, ma prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Osoba, która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia.

9. Nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies-zasady ich funkcjonowania opisane zostały na stronie: wszystkoociasteczkach.pl. Pliki cookies można wyłączyć korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.