Category: Sygnalizacja świetlna

OneRoad / Sygnalizacja świetlna /

Programy sygnalizacji

Sygnalizacja świetlna programOpracowujemy projekty programów pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w miastach jak i poza obszarami zabudowanymi. Zajmujemy się sporządzaniem programów sygnalizacji świetlnej na odosobnionych skrzyżowaniach jak również na skrzyżowaniach na ciągach skoordynowanych. Sporządzane projekty sygnalizacji świetlnej – w zależności od wymagań zarządcy ruchu mogą być akomodowane, adaptacyjne, acykliczne, stałoczasowe. Przygotowujemy także programy dla sygnalizacji wahadłowej, które mogą stanowić część zastępczej organizacji ruchu. Przy sporządzaniu projektów programów sygnalizacji, korzystamy również z autorskich programów – do projektów sygnalizacji, mając na uwadze przyszłe bezpieczeństwo użytkowników podchodzimy z rozwagą.

W zakresie świadczonych usług znajduje się również opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej dla pojedynczych przejść da pieszych i przejazdów dla rowerzystów. W przypadku gdy projekty realizowane są w ramach akcji społecznych jak budżety obywatelskie czy akcje „szkoła”, również możemy pomóc przy sporządzaniu koncepcji takich projektów.

Symulacje programów sygnalizacji

Po opracowaniu programu sygnalizacji świetlnej, weryfikujemy go przeprowadzając symulację działania programu na zamodelowanym skrzyżowaniu. Wyniki przeprowadzonych mikrosymulacji w postaci np filmu, mogą być na życzenie klienta lub zarządcy ruchu udostępnione. Symulacje sporządzonych programów sygnalizacji pozwalają na weryfikację poprawności przyjętych założeń – np co do prędkości ewakuacji czy prawidłowym doborze offsetu koordynacji. Optymalizacji programu sygnalizacji można więc dokonać jeszcze przed wdrożeniem programu sygnalizacji na skrzyżowaniu.

Pomiary ruchu

Podstawą dobrze opracowanego programu pracy sygnalizacji świetlnej jest prawidłowe rozpoznanie struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu. Wykonujemy pomiary ruchu na skrzyżowaniach na potrzeby opracowania kartogramu ruchu do programów pracy sygnalizacji świetlnej. Jeśli nie dysponują więc Państwo aktualnymi pomiarami ruchu na projektowanych skrzyżowaniach, przeprowadzimy stosowne pomiary i prognozy ruchu.

ITS Wrocław

W zakresie świadczonych usług znajduje się również sporządzanie projektów programów pracy sygnalizacji świetlnej w trybie lokalnym jak i systemowym dla ITS Wrocław. Posiadamy doświadczenie przy pracy jak i tworzeniu programów sygnalizacji pracujących w trybie scentralizowanym. Przygotowujemy programy sygnalizacji w trybie lokalnym jak i systemowym – również z uwzględnieniem priorytetu tramwajowego.

Modyfikacje

Wykonujemy modyfikacje istniejących programów sygnalizacji świetlnych związanych np. z zastępczą organizacją ruchu czy zmianą układu skrzyżowania. W przypadku budowy nowego wlotu czy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów niezbędna jest korekta istniejącego programu – co związane jest ze zmianą np czasów międzyzielonych i wydłużonymi drogami ewakuacji. Niejednokrotnie zdarza się również, że istniejący program został zatwierdzony kilka lat wcześniej i niezbędne jest również doprowadzeni go do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pomożemy również w określeniu zakresu niezbędnych zmian i ewentualnym wpływie na koszt całej inwestycji.

Sygnalizacja wahadłowa

sygnalizacja wahadlowaSygnalizacja wahadłowa jest elementem zastępczej (czasowej) organizacji ruchu, która stosowana jest w przypadku zamknięcia jednego z pasów ruchu na drodze jednojezdniowej. Najczęściej sygnalizację wahadłową stosuje się na drogach o dużym natężeniu ruchu, by umożliwić wszystkim kierowcom bezpieczne ominięcie utrudnień. Sygnalizacja wahadłowa, najczęściej kojarzona jest z długim czasem oczekiwania na sygnał zielony i kolejkami pojazdów (więcej o sygnalizacji wahadłowej). Spowodowane jest to głównie (oprócz natężenia ruchu) z długimi czasami międzyzielonymi. Dlatego zaleca się etapowanie robót i podział na odcinki realizacyjne, co zwykle jednak nie jest po drodze z technologią wykonywania nawierzchni i układania masy bitumicznej (oraz oczekiwaniami wykonawcy)

Współpraca

Opracowujemy programy sygnalizacji wahadłowej, przeprowadzając na życzenie klienta symulacje projektowanych rozwiązań. Przy projektowaniu korzystamy z autorskiego oprogramowania, które znacząco usprawnia i przyspiesza proces tworzenia programów sygnalizacji.

W zależności od wymagań i uwarunkowań lokalnych sygnalizacja wahadłowa może być podzielona na etapy realizacyjne. W przypadku długich odcinków przygotowujemy również akomodacyjne programy, w których sygnał zielony uzależniony jest od aktualnego natężenia ruchu.

W przypadku sytuacji awaryjnych lub nagłej potrzeby uruchomienia sygnalizacji, możemy przygotować projekt sygnalizacji wahadłowej ekspresowo.

Symulacje

Jeśli zachodzi konieczność lub odcinek o ruchu wahadłowym znajduje się w kluczowym z punktu widzenia ruchu miejscu, można przeprowadzić symulację ruchu i sposobu w jaki działa sygnalizacja wahadłowa. Wyniki jak w każdej symulacji można przedstawić w postaci filmu. Przykładową symulacje ruchu można zobaczyć poniżej.

Powyższa symulacja przedstawia program sygnalizacji wahadłowej dla odcinka o długości 130m, przy długości cyklu 80s. Opracowano w programie vissim.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca