ITS

DORADZTWO

W ostatnich latach w Polsce nastąpił rozwój ITS, zwłaszcza w większych miastach, a na pierwszy plan wysunęły się potrzeby priorytetowania transportu zbiorowego. Ośrodki takie jak m.in Wrocław, Gdańsk czy Poznań zainwestowały w rozwój inteligentnego sterowania sygnalizacją.

Sygnalizacja świetlna

its doardztwo consultingWraz z rozwojem ITS zaczęły powstawać skrzyżowania z akomodacyjną sygnalizacją świetlną, które oprócz uprzywilejowania transportu publicznego, dynamicznie dostosowują długości sygnałów zielonych dla zwykłych pojazdów (np. ITS Wrocław). Skrzyżowania zaczęto wyposażać w nowoczesne kamery wideodetekcji bliskiej i dalekiej, jak i w nadajniki radiowe umożliwiające wczesne wykrywanie pojazdów szynowych. Powyższe zmiany wymogły zastosowanie specjalnie przygotowanych programów sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo & Consulting

Wdrażanie inteligentnych systemów jak i etap przygotowywania przetargów wymaga doświadczenia. Budowa systemu to poważna inwestycja – warto więc skorzystać z pomocy osób, posiadających doświadczenie i wiedzę z zakresu wdrażania, odbiorów i użytkowania inteligentnych systemów sterowania. Świadczymy usługi z szeroko pojętego zakresu ITS w ramach dziedziny inżynierii ruchu. Oferujemy pomoc przy wyborze sposobu priorytetu transportu zbiorowego, optymalizacji przepustowości skrzyżowań, wyboru detekcji jak również przy nadzorze inwestorskim.

Współpraca

Nawiążemy również współpracę z podmiotami wdrażającymi inteligentne systemy. Inteligentne systemy sterowania w miastach to przyszłość – chcemy tą przyszłość wspólnie tworzyć i ulepszać. Posiadamy doświadczenie przy pracy z inteligentnym systemem sterowania i jego optymalizacją, zarówno do strony programowej jak i ruchowej.