Mikrosymulacja ruchu 2d

OneRoad / Symulacje ruchu / Mikrosymulacja ruchu 2d

Mikrosymulacja ruchu 2d

mikrosymulacja ruchuMikrosymulacja ruchu drogowego pozwala sprawdzić wpływ projektowanej inwestycji lub wpływ zmian w programach sygnalizacji świetlnej na układ drogowy. Dzięki odwzorowaniu zachowań kierowców i wykorzystaniu numerycznych modeli ruchu możliwe jest określenie przewidywanych długości kolejek czy strat czasu na danym skrzyżowaniu. Mikrosymulacje ruchu pozwalają przewidywać przyszłe warunki ruchu, z możliwością ich przedstawienia w sposób przystępny – wyniki symulacji są dostępne w formie wizualnej, jako film przedstawiający ruch i zachowanie poszczególnych pojazdów.

W ostatnich latach w Polsce, nastąpił rozwój ITS w miastach, co wiąże się ze skomplikowanymi programami sygnalizacji świetlnej. Przed zatwierdzeniem programu sygnalizacji niektórzy zarządcy ruchu wymagają przeprowadzenia symulacji działania programów i ich wpływu na ruch. Mikrosymulacje ruchu dają taką możliwość – istnieje możliwość zaprogramowania i zamodelowania praktycznie dowolnego algorytmu sterowania, dzięki czemu przed zatwierdzeniem i wdrożeniem programu można przetestować projektowane rozwiązania.

Również przy projektowaniu nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad dla GDDKiA, w niektórych specyfikacja pojawia się wymóg przeprowadzenia symulacji ruchu na projektowych węzłach. Przy opracowywaniu kilku wariantów węzła, można przy jego wyborze, opierać się na przeprowadzonych symulacjach. Mikrosymulacje pomagają sprawdzić, czy np. projektowane skrzyżowanie na końcu łącznic zapewni odpowiednią przepustowość.

Istnieje również możliwość aby symulacje ruchu drogowego przedstawić w 3 wymiarach (3d).

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca