Organizacja ruchu drogowego

OneRoad / Organizacja ruchu / Organizacja ruchu drogowego

Organizacja ruchu drogowego

Organizacja ruchu doclowego projektZajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Sporządzamy również projekty organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. Sporządzamy projekty organizacji ruchu na ulicach w miastach jak i dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Sygnalizacja świetlna

W przypadku gdy projekt organizacji ruchu zawiera sygnalizację świetlną, wykonujemy niezbędne korekty i zmiany w sygnalizacji jak i sporządzamy dokumentację projektową. Projektujemy również sygnalizacje wahadłową w ramach zastępczej organizacji ruchu w przypadku np. etapowania robót.

Obszar działalności

Głównym obszarem działalność jest miasto Wrocław i województwo Dolnośląskie, jednakże na życzenie klienta możemy wykonać projekt dla dowolnego miejsca w Polsce.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca