Projekty organizacji ruchu

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

Organizacja ruchu doclowego projektZajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu organizacji ruchu dla dróg krajowych (w tym ekspresowych) jak i ulic w miastach (w tym miastach na prawach powiatu). Sporządzamy również projekty organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. Sporządzamy projekty organizacji ruchu na ulicach w miastach jak i dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Stała organizacja ruchu

Projekty stałej organizacji ruchu (docelowej) są nieodłącznym elementem projektowania dróg. Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem tego typu projektów – od koncepcji aż po zatwierdzenie przy jednoczesnej współpracy z projektantami branżowymi.

Czasowa organizacja ruchu

W przypadku konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym niezbędne jest sporządzenie projektu czasowej (zastępczej) organizacji ruchu. Opracowujemy i uzgadniamy projekty czasowej organizacji ruchu dostosowując się do potrzeb Inwestora. Przygotowujemy etapowanie robót uwzględniając technologie robót, ruch drogowy oraz wymagania zarządcy drogi/ruchu.

Parkingi i drogi wewnętrzne

Opracowujemy również projekty organizacji ruchu dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy zarządców parkingów wewnętrznych. Pomagamy w optymalnym kształtowaniu geometrii – dróg i parkingów – dla późniejszej łatwiejszej (bardziej komfortowej) eksploatacji. Zapewniam zgodność projektu z aktualnymi przepisami ruchu drogowego. W przypadku robót czy remontów parkingów opracowujemy stosowne projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Sygnalizacja świetlna

W przypadku gdy projekt organizacji ruchu zawiera sygnalizację świetlną, wykonujemy niezbędne korekty i zmiany w sygnalizacji jak i sporządzamy dokumentację projektową. Projektujemy również sygnalizacje wahadłową w ramach zastępczej organizacji ruchu w przypadku np. etapowania robót.

Obszar działalności

Wykonujemy organizację ruchu jak i inne projekty (opracowania) z zakresu inżynierii ruchu na terenie całego kraju.