Organizacja ruchu

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Organizacja ruchu doclowego projektZajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Sporządzamy również projekty organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. Sporządzamy projekty organizacji ruchu na ulicach w miastach jak i dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Sygnalizacja świetlna

W przypadku gdy projekt organizacji ruchu zawiera sygnalizację świetlną, wykonujemy niezbędne korekty i zmiany w sygnalizacji jak i sporządzamy dokumentację projektową. Projektujemy również sygnalizacje wahadłową w ramach zastępczej organizacji ruchu w przypadku np. etapowania robót.

Obszar działalności

Głównym obszarem działalność jest miasto Wrocław i województwo Dolnośląskie, jednakże na życzenie klienta możemy wykonać projekt dla dowolnego miejsca w Polsce.