Oznakowanie parkingów

Zgodnosc z przepisami

Projekt organizacji ruchu dla parkingu.

Projekt organizacji ruchu jest podstawą wprowadzenia organizacji ruchu na wszelkiego rodzaju parkingach – na drogach publicznych jak i wewnętrznych.

Posiadając projekt organizacji ruchu można egzekwować przestrzeganie znaków przez użytkowników parkingu.


Kompleksowość

Zajmiemy się wszelkimi niezbędnymi czynnościami w celu sporządzenia projektu organizacji ruchu (oznakowania), w tym:

  • inwentaryzacją istniejącego oznakowania,
  • projektem oznakowania pionowego,
  • projektem oznakowania poziomego,
  • przygotowaniem projektu do archiwizacji,
  • schematami o wprowadzanych zmianach.

Doradztwo

Wraz z projektem oferujemy wsparcie z zakresu:

  • analizy sytuacji ruchowej w celu usprawnienia funkcjonowania parkingu,
  • doboru urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • doboru typów znaków pionowych jak i poziomych,
  • możliwości uspokojenia ruchu na parkingu,
  • możliwości wyeliminowania parkowania niezgodnie z oznakowaniem.

Dedykowane rozwiązania dla wspólnot mieszkaniowych – strefy zamieszkania i strefy ruchu.

Obszar działalności:

Wrocław i woj. Dolnośląskie


Oznakowanie parkingow -projekt

Dokumentacja projektowa

Projekty oznakowania przygotowane do zatwierdzenia i archiwizacji z zachowaniem najwyższych standardów projektowych.

Dokumentacja opracowywana jest w oparciu o aktualne przepisy prawa i rozporządzenia z uwzględnieniem wymagań Inwestora.

Projekt dostarczony jest zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (format AutoCAD).


Cena projektu

Zdajemy sobie sprawę, że każdy parking jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Koszt projektu oznakowania parkingu/terenu wspólnoty mieszkaniowej o wymiarach działki (mniej więcej 130m x 150m) to koszt około 1200zł netto.

Czas realizacji (łącznie z pozyskaniem mapy) to 2-3 tygodnie.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy.

Zapraszamy do współpracy.

Wycena projektu jest zawsze bezpłatna.