Modyfikacje

OneRoad / Sygnalizacja świetlna / Modyfikacje

Modyfikacje

Wykonujemy modyfikacje istniejących programów sygnalizacji świetlnych związanych np. z zastępczą organizacją ruchu czy zmianą układu skrzyżowania. W przypadku budowy nowego wlotu czy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów niezbędna jest korekta istniejącego programu – co związane jest ze zmianą np czasów międzyzielonych i wydłużonymi drogami ewakuacji. Niejednokrotnie zdarza się również, że istniejący program został zatwierdzony kilka lat wcześniej i niezbędne jest również doprowadzeni go do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pomożemy również w określeniu zakresu niezbędnych zmian i ewentualnym wpływie na koszt całej inwestycji.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca