Programy sygnalizacji

OneRoad / Sygnalizacja świetlna / Programy sygnalizacji

Programy sygnalizacji

Sygnalizacja świetlna programOpracowujemy projekty programów pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w miastach jak i poza obszarami zabudowanymi. Zajmujemy się sporządzaniem programów sygnalizacji świetlnej na odosobnionych skrzyżowaniach jak również na skrzyżowaniach na ciągach skoordynowanych. Sporządzane projekty sygnalizacji świetlnej – w zależności od wymagań zarządcy ruchu mogą być akomodowane, adaptacyjne, acykliczne, stałoczasowe. Przygotowujemy także programy dla sygnalizacji wahadłowej, które mogą stanowić część zastępczej organizacji ruchu. Przy sporządzaniu projektów programów sygnalizacji, korzystamy również z autorskich programów – do projektów sygnalizacji, mając na uwadze przyszłe bezpieczeństwo użytkowników podchodzimy z rozwagą.

W zakresie świadczonych usług znajduje się również opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej dla pojedynczych przejść da pieszych i przejazdów dla rowerzystów. W przypadku gdy projekty realizowane są w ramach akcji społecznych jak budżety obywatelskie czy akcje „szkoła”, również możemy pomóc przy sporządzaniu koncepcji takich projektów.

Symulacje programów sygnalizacji

Po opracowaniu programu sygnalizacji świetlnej, weryfikujemy go przeprowadzając symulację działania programu na zamodelowanym skrzyżowaniu. Wyniki przeprowadzonych mikrosymulacji w postaci np filmu, mogą być na życzenie klienta lub zarządcy ruchu udostępnione. Symulacje sporządzonych programów sygnalizacji pozwalają na weryfikację poprawności przyjętych założeń – np co do prędkości ewakuacji czy prawidłowym doborze offsetu koordynacji. Optymalizacji programu sygnalizacji można więc dokonać jeszcze przed wdrożeniem programu sygnalizacji na skrzyżowaniu.

Pomiary ruchu

Podstawą dobrze opracowanego programu pracy sygnalizacji świetlnej jest prawidłowe rozpoznanie struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu. Wykonujemy pomiary ruchu na skrzyżowaniach na potrzeby opracowania kartogramu ruchu do programów pracy sygnalizacji świetlnej. Jeśli nie dysponują więc Państwo aktualnymi pomiarami ruchu na projektowanych skrzyżowaniach, przeprowadzimy stosowne pomiary i prognozy ruchu.

ITS Wrocław

W zakresie świadczonych usług znajduje się również sporządzanie projektów programów pracy sygnalizacji świetlnej w trybie lokalnym jak i systemowym dla ITS Wrocław. Posiadamy doświadczenie przy pracy jak i tworzeniu programów sygnalizacji pracujących w trybie scentralizowanym. Przygotowujemy programy sygnalizacji w trybie lokalnym jak i systemowym – również z uwzględnieniem priorytetu tramwajowego.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca