Sygnalizacja świetlna

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Programy sygnalizacji świetlnej - projektyGłównym profilem naszej działalności jest opracowywanie programów pracy sygnalizacji świetlnej – zarówno tej na skrzyżowaniach w miastach jak i na drogach poza terenem zabudowanym. Opracowujemy programy sygnalizacji świetlnej stałoczasowe, akomodacyjne, wzbudzane, acykliczne – w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Każdą sygnalizację świetlną traktujemy w sposób indywidualny. Projektujemy również sygnalizację na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów opartą na detekcji. Do każdego programu sygnalizacji możliwe jest, w zależności od potrzeb, przeprowadzenie symulacji ruchu projektowanej sygnalizacji świetlnej.

ITS

W przypadku konieczności włączenia sygnalizacji świetlnej do inteligentnego systemu sterowania/zarządzania ruchem opracowujemy programy sygnalizacji zgodne z wymaganym standardem w danym mieście. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu sygnalizacji systemowych np w mieście Wrocław. Opracowujemy programy sygnalizacji zarówno w trybie systemowym jak i lokalnym.

Sygnalizacja wahadłowa

W przypadku remontów i budowy dróg zachodzi konieczność zastosowania sygnalizacji wahadłowej, regulującej ruch na zwężonym odcinku drogi. Opracowujemy programy sygnalizacji, również te akomodacyjne oparte na detekcji pojazdów. Dobieramy długość cyklu optymalną do przewidywanych natężeń oraz struktury rodzajowej ruchu. Przy sporządzaniu programów sygnalizacji wahadłowej korzystamy z autorskiego oprogramowania wspomagającego i przyspieszającego prace projektowe.

Przykładowa symulacja - sygnalizacja śwetlna