Sygnalizacja świetlna

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Programy sygnalizacji świetlnej - projektyGłównym profilem naszej działalności obok projektów organizacji ruchu jest opracowywanie programów pracy sygnalizacji świetlnej – zarówno tej na skrzyżowaniach w miastach jak i na drogach poza terenem zabudowanym. Opracowujemy programy sygnalizacji świetlnej stałoczasowe, akomodacyjne, wzbudzane, acykliczne – w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Każdą sygnalizację świetlną traktujemy w sposób indywidualny. Projektujemy również sygnalizację na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów opartą na detekcji. Do każdego programu sygnalizacji możliwe jest, w zależności od potrzeb, przeprowadzenie symulacji ruchu projektowanej sygnalizacji świetlnej.

Sygnalizacja akomodacyjna

Opracowujemy programy sygnalizacji świetlnej akomodacyjne, automatycznie dostosowujące się do aktualnych warunków ruchu. Sygnalizacje te opierają się na wykorzystaniu szeregu detektorów przekazujących do sterownika stany poszczególnych wlotów, który podejmuje decyzje dotyczące wydłużenia bądź skrócenia sygnału zielonego. W szczególnych przypadkach może zachodzić pomijanie (przywołanie) fazy – np tramwajowej. Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają skuteczne sterowanie ruchem przy minimalizacji ilości urządzeń detekcyjnych w celu zachowania równowagi pomiędzy kosztami budowy sygnalizacji a jej funkcjonalnością i efektywnością.

Sygnalizacja stałoczasowa

Sygnalizacje stałoczasowe, mimo dynamicznego rozwoju urządzeń detekcyjnych w dalszym ciągu są chętnie akceptowane przez zarządców dróg/ruchu z uwagi na prostotę działania oraz niskie koszty eksploatacji. Przygotowujemy stałoczasowe programy sygnalizacji, dostosowane do przewidywanych warunków ruchu. Przeprowadzamy również stosowne pomiary ruchu w celu optymalnego doboru długości sygnałów zielonych w programach szczytowych. Stałoczasowe programy w miastach potrafią  równie skutecznie co akomodacyjne sterować ruchem przy znacznie niższych kosztach budowy i eksploatacji.

Inteligentne systemy sterowania ruchem (ITS)

W przypadku konieczności włączenia sygnalizacji świetlnej do inteligentnego systemu sterowania/zarządzania ruchem opracowujemy programy sygnalizacji zgodne z wymaganym standardem w danym mieście. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu sygnalizacji systemowych np. w mieście Wrocław. Opracowujemy programy sygnalizacji zarówno w trybie systemowym jak i lokalnym.

Sygnalizacja wahadłowa

W przypadku remontów i budowy dróg zachodzi konieczność zastosowania sygnalizacji wahadłowej, regulującej ruch na zwężonym odcinku drogi. Opracowujemy programy sygnalizacji, również te akomodacyjne oparte na detekcji pojazdów. Dobieramy długość cyklu optymalną do przewidywanych natężeń oraz struktury rodzajowej ruchu. Przy sporządzaniu programów sygnalizacji wahadłowej korzystamy z autorskiego oprogramowania wspomagającego i przyspieszającego prace projektowe.

Przejścia dla pieszych

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym (rowerzystom) przekraczających jezdnie jest jednym z priorytetów zarządców dróg. W tym celu budowane są sygnalizacji świetlne na wydzielonych przejściach dla pieszych umożliwiajcie bezpieczne przejście przez drogę. Opracowujemy programy sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych. Projektowane przez nas programy sygnalizacji świetlnej opierają się o sprawdzone, redundantne rozwiązania.

Przykładowa symulacja - sygnalizacja śwetlna