Sygnalizacja wahadłowa

OneRoad / Sygnalizacja świetlna / Sygnalizacja wahadłowa

Sygnalizacja wahadłowa

sygnalizacja wahadlowaSygnalizacja wahadłowa jest elementem zastępczej (czasowej) organizacji ruchu, która stosowana jest w przypadku zamknięcia jednego z pasów ruchu na drodze jednojezdniowej. Najczęściej sygnalizację wahadłową stosuje się na drogach o dużym natężeniu ruchu, by umożliwić wszystkim kierowcom bezpieczne ominięcie utrudnień. Sygnalizacja wahadłowa, najczęściej kojarzona jest z długim czasem oczekiwania na sygnał zielony i kolejkami pojazdów (więcej o sygnalizacji wahadłowej). Spowodowane jest to głównie (oprócz natężenia ruchu) z długimi czasami międzyzielonymi. Dlatego zaleca się etapowanie robót i podział na odcinki realizacyjne, co zwykle jednak nie jest po drodze z technologią wykonywania nawierzchni i układania masy bitumicznej (oraz oczekiwaniami wykonawcy)

Współpraca

Opracowujemy programy sygnalizacji wahadłowej, przeprowadzając na życzenie klienta symulacje projektowanych rozwiązań. Przy projektowaniu korzystamy z autorskiego oprogramowania, które znacząco usprawnia i przyspiesza proces tworzenia programów sygnalizacji.

W zależności od wymagań i uwarunkowań lokalnych sygnalizacja wahadłowa może być podzielona na etapy realizacyjne. W przypadku długich odcinków przygotowujemy również akomodacyjne programy, w których sygnał zielony uzależniony jest od aktualnego natężenia ruchu.

W przypadku sytuacji awaryjnych lub nagłej potrzeby uruchomienia sygnalizacji, możemy przygotować projekt sygnalizacji wahadłowej ekspresowo.

Symulacje

Jeśli zachodzi konieczność lub odcinek o ruchu wahadłowym znajduje się w kluczowym z punktu widzenia ruchu miejscu, można przeprowadzić symulację ruchu i sposobu w jaki działa sygnalizacja wahadłowa. Wyniki jak w każdej symulacji można przedstawić w postaci filmu. Przykładową symulacje ruchu można zobaczyć poniżej.

Powyższa symulacja przedstawia program sygnalizacji wahadłowej dla odcinka o długości 130m, przy długości cyklu 80s. Opracowano w programie vissim.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca