Symulacje ruchu drogowego 3D

OneRoad / Symulacje ruchu / Symulacje ruchu drogowego 3D

Symulacje ruchu drogowego 3D

Symulacje ruchu drogowegoSymulacje ruchu drogowego pozwalają na sprawdzenie jaki wpływ na układ drogowy będzie miał ruch np. generowany z projektowanego biurowca czy nowo budowanej drogi. Obok możliwości jakie daje mikrosymulaja ruchu w 2d, istnieje możliwość przedstawienia przeprowadzonych symulacji w jeszcze bardziej przystępnej formie.

Oprócz wyników symulacji w postaci np. długości kolejek czy starty czasu, czytelnych głównie dla inżynierów ruchu, symulacje ruchu drogowego umożliwiają przedstawienie docelowej sytuacji w trzech wymiarach. Pozwala to na zobrazowanie inwestorowi lub zarządcy ruchu, rozkładu ruchu na okolicznych ulicach przy projektowanym obiekcie handlowym czy biurowcu. Dzięki symulacji w trzech wymiarach, wyniki są dostępne również dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z inżynierią ruchu.

Przykładowa symulacja ruchu:

Symulacje ruchu pozwalają zobrazować przyszłą sytuację ruchową i przedstawić ja w przystępnej formie. Stanowią element, który na wszelkich prezentacjach przyciąga wzrok i skupia uwagę widza. Pojazdy na symulacji poruszają się jak prawdziwe pojazdy – decyzje każdego indywidualnego pojazdu odzwierciedlają zachowania prawdziwych kierowców.

Symulacje umożliwiają symulowanie jednocześnie ruchu samochodów, tramwajów, pieszych i rowerzystów. Możliwe jest więc umieszczenie w jednej symulacji wszystkich uczestników ruchu i przedstawienie wzajemnej interakcji między nimi.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca