Category: Symulacje ruchu

OneRoad / Symulacje ruchu /

Mikrosymulacja ruchu 2d

mikrosymulacja ruchuMikrosymulacja ruchu drogowego pozwala sprawdzić wpływ projektowanej inwestycji lub wpływ zmian w programach sygnalizacji świetlnej na układ drogowy. Dzięki odwzorowaniu zachowań kierowców i wykorzystaniu numerycznych modeli ruchu możliwe jest określenie przewidywanych długości kolejek czy strat czasu na danym skrzyżowaniu. Mikrosymulacje ruchu pozwalają przewidywać przyszłe warunki ruchu, z możliwością ich przedstawienia w sposób przystępny – wyniki symulacji są dostępne w formie wizualnej, jako film przedstawiający ruch i zachowanie poszczególnych pojazdów.

W ostatnich latach w Polsce, nastąpił rozwój ITS w miastach, co wiąże się ze skomplikowanymi programami sygnalizacji świetlnej. Przed zatwierdzeniem programu sygnalizacji niektórzy zarządcy ruchu wymagają przeprowadzenia symulacji działania programów i ich wpływu na ruch. Mikrosymulacje ruchu dają taką możliwość – istnieje możliwość zaprogramowania i zamodelowania praktycznie dowolnego algorytmu sterowania, dzięki czemu przed zatwierdzeniem i wdrożeniem programu można przetestować projektowane rozwiązania.

Również przy projektowaniu nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad dla GDDKiA, w niektórych specyfikacja pojawia się wymóg przeprowadzenia symulacji ruchu na projektowych węzłach. Przy opracowywaniu kilku wariantów węzła, można przy jego wyborze, opierać się na przeprowadzonych symulacjach. Mikrosymulacje pomagają sprawdzić, czy np. projektowane skrzyżowanie na końcu łącznic zapewni odpowiednią przepustowość.

Istnieje również możliwość aby symulacje ruchu drogowego przedstawić w 3 wymiarach (3d).

Symulacje ruchu drogowego 3D

Symulacje ruchu drogowegoSymulacje ruchu drogowego pozwalają na sprawdzenie jaki wpływ na układ drogowy będzie miał ruch np. generowany z projektowanego biurowca czy nowo budowanej drogi. Obok możliwości jakie daje mikrosymulaja ruchu w 2d, istnieje możliwość przedstawienia przeprowadzonych symulacji w jeszcze bardziej przystępnej formie.

Oprócz wyników symulacji w postaci np. długości kolejek czy starty czasu, czytelnych głównie dla inżynierów ruchu, symulacje ruchu drogowego umożliwiają przedstawienie docelowej sytuacji w trzech wymiarach. Pozwala to na zobrazowanie inwestorowi lub zarządcy ruchu, rozkładu ruchu na okolicznych ulicach przy projektowanym obiekcie handlowym czy biurowcu. Dzięki symulacji w trzech wymiarach, wyniki są dostępne również dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z inżynierią ruchu.

Przykładowa symulacja ruchu:

Symulacje ruchu pozwalają zobrazować przyszłą sytuację ruchową i przedstawić ja w przystępnej formie. Stanowią element, który na wszelkich prezentacjach przyciąga wzrok i skupia uwagę widza. Pojazdy na symulacji poruszają się jak prawdziwe pojazdy – decyzje każdego indywidualnego pojazdu odzwierciedlają zachowania prawdziwych kierowców.

Symulacje umożliwiają symulowanie jednocześnie ruchu samochodów, tramwajów, pieszych i rowerzystów. Możliwe jest więc umieszczenie w jednej symulacji wszystkich uczestników ruchu i przedstawienie wzajemnej interakcji między nimi.

Oprogramowanie

Symulacje ruchu drogowego wykonywane są przy pomocy profesjonalnego oprogramowania – Vissim – niemieckiego producnta – firmy PTV. Vissim jest oprogramowaniem, które zyskało uznanie na całym świecie, zarówno w USA jak i w Europie. Jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie symulacji ruchu. Oprogramowanie umożliwia symulacje ruchu zarówno w 2D jak i w 3D.

Vissim

Vissim daje możliwość jednoczesnej mikrosymulacji kilkudziesięciu skrzyżowań, co pozwala na szerszą analizę wpływu projektowanych rozwiązań na ruch. Vissim sprawdza się zarówno w przypadku symulacji skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, skrzyżowań bez sygnalizacji jak i węzłów drogowych. Analiza przepustowości projektowanych rozwiązań pozwala już na etapie koncepcji odrzucić lub zaakceptować pewne rozwiązana – np. długości łącznic przy węzłach czy rodzaju skrzyżowania. Wykorzystywanie symulacji ruchu drogowego to nowoczesne podejście do projektowania dróg.

Wyniki symulacji ruchu w Vissim

Wyniki symulacji można przedstawić w przystępnej formie – za pomocą filmu prezentującego ruch pojazdów i rozkład ruchu, jak również przy pomocy liczb – Vissim generuje wyniki w postaci długości kolejek, strat czasu, czytelnych dla każdego inżyniera ruchu.

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca