ITS Wrocław

ITS WROCŁAW

ITS Wrocław czyli inteligenty system sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną dla miasta Wrocławia został uruchomiony w pewnym zakresie już przed EURO 2012. Początkowo były to skrzyżowania na trasie tzw. szybkiego tramwaju plus dowożącego kibiców do piłkarskiego stadionu. W późniejszych etapach do systemu podłączono większość wrocławskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Głównym zadaniem ITS Wrocław jest obecnie priorytetowanie komunikacji zbiorowej, co jest z resztą zgodne z polityką mobilności, którą prowadzi miasto Wrocław. Oczywiście oprócz ograniczania strat czasu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla tramwajów, ITS optymalizuje również sygnał zielony dla zwykłych pojazdów.

 

Detekcja ruchu

Wykrywanie uczestników ruchu na potrzeby sterowania sygnalizacją świetlną w ITS Wrocław odbywa się głównie przy wykorzystaniu detektorów wideo (kamer detekcji) w przypadku pojazdów kołowych i inteligentnych pętli indukcyjnych (oraz radia) w przypadku tramwajów. Oczywiście wykorzystywane są również radary oraz zwykłe pętle indukcyjne jako pozostałości po starych programach sygnalizacji świetlnych. Na potrzeby optymalizacji sygnału zielonego dla pojazdów wykorzystywane są wirtualne pętle, zlokalizowane przy linii zatrzymania (detekcja bliska) i nieco oddalone od skrzyżowania (detekcja daleka). Dzięki temu w każdej sekundzie system przelicza i wyznacza stopień nasycenia pasa ruchu.

 

Priorytet tramwajowy

ITS wroclaw - priorytet tramwajowyPriorytet dla tramwajów  w ITS Wrocław realizowany jest poprzez nadanie sygnału czerwonego dla kolizyjnych dla tramwaju kierunków ruchu, przy jednoczesnym nadaniu mu sygnału zielonego. Nadanie priorytetu – dodatkowego otwarcia w cyklu – następuje po wykryciu tramwaju, tak by możliwe było przygotowanie fazy (priorytet musi odbywać się przy zachowaniu minimalnych czasów międzyzielonych). Tramwaj musi być więc odpowiednio wcześniej wykryty przez system, co najczęściej realizowane jest poprzez detekcję radiową. ITS Wrocław jest w stanie rozpoznać kierunek w jakim tramwaj będzie chciał jechać na następnym skrzyżowaniu – może więc w przypadku rozbudowanych skrzyżowań przygotować tylko jedną wybraną fazę ruchu.

 

Programy sygnalizacji

ITS Wrocław charakteryzuje się dwoma poziomami sterowania – systemowym i tzw. lokalnym. Systemowy program sygnalizacji świetlnej charakteryzuje się specyficznym kształtem diagramu. W przeciwieństwie do klasycznego diagramu programu sygnalizacji świetlnej, który jest poziomy, ten przygotowany dla ITS Wrocław jest pionowy. Co więcej, zamiast stanu sygnalizatorów pokazanego co sekundę, diagram programu sygnalizacji podzielony jest na tzw. sekwencje o różnej długości. Dzięki podziałowy diagramu programu sygnalizacji świetlnej na sekwencje, możliwa jest optymalizacja sygnału zielonego. W zależności od aktualnego natężenia ruchu i stanu poszczególnych wlotów system ITS Wrocław skraca i wydłuża daną fazę.

 

Współpraca

Opracowujemy programy sygnalizacji świetlnej dla ITS Wrocław zarówno w trybie systemowym jak i lokalnym. W zakresie usług znajdują się również przeprowadzanie symulacji ruchu i programów sygnalizacji (symulacje wykonywane są w programie Vissim). Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu i współpracy.