Vissim

VISSIM

Vissim jest programem niemieckiego producenta – firmy PTV, który umożliwia tworzenie m.in mikrosymulacji ruchu drogowego i ulicznego. W programie można zamodelować praktycznie dowolne skrzyżowanie, węzeł drogowy – a nawet całą siatkę drogową. Na przygotowane i skalibrowane modele można nałożyć ruch drogowy w każdej konfiguracji, co pozwala na testowanie projektowanej infrastruktury przy różnym natężeniu ruchu i strukturze rodzajowej ruchu. Wyniki symulacji ruchu z powodzeniem można wykorzystywać przy optymalizacji i projektowaniu nowych dróg i ulic. Przykładowy zrzut ekranu z programu przedstawiony został poniżej.

Vissim

Modele symulacyjne

Mimo, że Vissim umożliwia głównie mikroskopowe symulacje ruchu, możliwa jest również symulacja kilkudziesięciu skrzyżowań jednocześnie, co pozwala modelować całe ciągi skoordynowane lub nawet całe miasta. W swoim działaniu Vissim wykorzystuje model jazdy za liderem, dzięki czemu wyniki symulacji są bardzo zbliżone do rzeczywistego ruchu. Producenci oprogramowania oprócz samochodów umożliwi również symulację pojazdów szynowych, pieszych i rowerzystów. Pozwala to na umieszczenie wszystkich uczestników ruchu drogowego w jednej symulacji i sprawdzenie wzajemnej interakcji między nimi. Oprogramowanie firmy PTV, zapewnia symulacje nieopartą o zasadę jeden pas ruchu – jeden pojazd. Vissim wykorzystuje “non-lane based behaviour”, który pozwala na wzajemne wyprzedzanie się pojazdów w obrębie jednego pasa ruchu, co z powodzeniem wykorzystuje się w symulacji ulic z uwzględnieniem ruchu rowerowego.

Sygnalizacja świetlna

Modelowanie programów pracy sygnalizacji świetlnej stanowi nieodłączny element symulacji ruchu w mieście. Vissim, dzięki wbudowanym narzędziom umożliwia zaprogramowanie praktycznie dowolnego algorytmu sterowania. Wykorzystując symulacje ruchu można więc m.in optymalizować długości sygnału zielonego w poszczególnych grupach, jak również dopasować offsety poszczególnych skrzyżowań. Vissim pozwala na symulację praktycznie każdego rodzaju programu sygnalizacji świetlnej – od stałoczasowych przez akomodacyjne i acykliczne do sygnalizacji wahadłowych.

Symulacja ruchu pieszego

Vissim pozwala na umieszczanie w symulacji pieszych, którzy wchodzą w interakcję z symulowanymi pojazdami – samochodami, autobusami i tramwajami. Zachowanie pieszych modelowane jest na innej zasadzie niż pojazdów, dzięki czemu ruch pieszych jest naturalny i zbliżony do rzeczywistego. Symulacja ruchu pieszego, zwłaszcza przy programach sygnalizacji świetlnej z sygnalizatorami warunkowymi ma istotne znaczenie nie tylko w kontekście przepustowości skrzyżowania ale również w dobrze i optymalizacji faz ruchu. Możliwość symulowania w programie Vissim ruchu pieszego daje również szanse optymalizacji ruchu pieszego na skrzyżowaniu – pozwala zweryfikować i dostosować długości sygnału zielonego na przejściach dla pieszych.

Analiza priorytetu komunikacji zbiorowej

Vissim umożliwia symulacje i modelowanie praktycznie dowolnej konfiguracji struktury pasów na wlotach skrzyżowań, co daje możliwość wyboru optymalnego rozwiązania przy priorytetowaniu komunikacji zbiorowej – autobusów czy tramwajów. Przeprowadzone symulacje w Vissim pokazują jak zmieniają się czasy przejazdów w każdym wariancie. Pozwala to na optymalizację liczby zatrzymań i ograniczeie strat z tym związanych.