Category: Organizacja ruchu

OneRoad / Organizacja ruchu /

Organizacja ruchu drogowego

Organizacja ruchu doclowego projektZajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Sporządzamy również projekty organizacji ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. Sporządzamy projekty organizacji ruchu na ulicach w miastach jak i dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Sygnalizacja świetlna

W przypadku gdy projekt organizacji ruchu zawiera sygnalizację świetlną, wykonujemy niezbędne korekty i zmiany w sygnalizacji jak i sporządzamy dokumentację projektową. Projektujemy również sygnalizacje wahadłową w ramach zastępczej organizacji ruchu w przypadku np. etapowania robót.

Obszar działalności

Głównym obszarem działalność jest miasto Wrocław i województwo Dolnośląskie, jednakże na życzenie klienta możemy wykonać projekt dla dowolnego miejsca w Polsce.

Inwentaryzacja oznakowania

Inwentaryzacja oznakowania

Inwentaryzacja oznakowania jest nieodłącznym elementem podczas projektowania organizacji ruchu – zarówno docelowej jak i zastępczej. Dotychczasowa, zatwierdzona organizacja ruchu stanowi materiał wyjściowy do projektowania nowego oznakowania. Dobrze zinwentaryzowane, istniejące oznakowanie pionowe jak i poziome stanowi podstawę do sporządzania nowych projektów.

Wykonujemy inwentaryzację oznakowania pionowego na terenie województw: Dolnośląskie, Opolskie, Lubuskie, jednakże na życzenie klienta przeprowadzamy również inwentaryzację na terenie całego kraju. Efektem naszej pracy jest wersja cyfrowa istniejącego oznakowania, zapisana w formacie dwg. Wraz z plikiem dwg przesyłamy zdjęcia z faktycznie przeprowadzonej wizji terenowej, które można dołączyć do przygotowywanego projektu organizacji ruchu.

Standardy rysunkowe

Projekty organizacji ruchu wykonywane są w różnych skalach od 1:1000 do nawet 1:250 – najczęściej jednak spotykaną skalą jest 1:500. Wykonujemy inwentaryzację oznakowania z dopasowaniem do Państwa potrzeb i wybranej przez Państwa skali tak, by oznakowanie dobrze i czytelnie prezentowało się na rysunkach. Również dostosujemy plik z inwentaryzacją oznakowania do Państwa wymagań rysunkowych – poszczególne elementy oznakowania mogą znajdować się np. na różnych warstwach.

Cena

Koszt inwentaryzacji jest ustalany indywidualnie, po uwzględnieniu czynników takich jak m.in: zakres opracowania, czas realizacji i miejsce. Wycena sporządzana jest po uzyskaniu szczegółowych informacji. W celu uzyskania informacji, prosimy o kontakt.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonujemy również dokumentację fotograficzną na potrzeby projektowe. Dotyczy to każdego etapu projektu drogowego – od koncepcji do projektów wykonawczych. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu. W przypadku pilnych zleceń jesteśmy w stanie przeprowadzić inwentaryzacje jak i wykonać zdjęcia w sposób ekspresowy.

 

Zakres usług

Sygnalizacja świetlna – programy – Opracowywanie programów sygnalizacji świetlnej.

Organizacja ruchu – Projekty docelowej i zastępczej organizacji ruchu drogowego.

Symulacje ruchu drogowego – Symulacje ruchu drogowego i ulicznego wraz programami sygnalizacji świetlnej.

Doradztwo ITS – Doradztwo z zakresu wdrażania i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych.

Kontakt

OneRoad
email: kontakt@oneroad.pl
tel: +48 608 330 919

Program

Symulacje ruchu tworzone są przy użyciu programu Vissim. Projekty organizacji ruchu jak i programy sygnalizacji świetlnej opracowywane są w środowisku CAD.

Polecany Pracodawca